Skip to main content
Корпоративни новини

Алтерко АД: Силна подкрепа от акционерите на извънредното Общо събрание за промяна на фирменото наименование на Shelly Group Plc

By 20/06/2023юли 31st, 2023No Comments
  • Промяната на фирменото наименование на Shelly Group Plc отразява бизнес модела и корпоративната идентичност на Групата
  • Въвеждане на Оперативен борд в подкрепа на по-добрата координация в стратегическото управление и оперативния бизнес по пътя на растежа

 

София / Мюнхен, 20 юни 2023 г. – Извънредното общо събрание на акционерите на „Алтерко“ АД (борсов код A4L / ISIN: BG1100003166) („Алтерко“), доставчик на IoT решения и продукти за интелигентен дом със седалище в София, България, прие предложението на Съвета на директорите за промяна на името на компанията на „Шелли Груп“ АД (Shelly Group Plc). Всички решения, предложени по точките от дневния ред, получиха високо одобрение на извънредното общо събрание. Участието в гласуването на Извънредното общо събрание беше 77,27%.

Новото име на дружеството, Shelly Group, отразява водещата пазарна позиция на продуктите с марка Shelly и също така ще послужи за унифициране на идентичността на марката в цялата Група. Промяната на наименованието подчертава и развитието на бизнес модела на Групата в нейната корпоративна идентичност. Първоначално основана през 2003 г. като компания, фокусирана върху телекомуникациите и мобилните иновации, създаването на IoT отделa на компанията 10 години по-късно полага основите на днешната марка Shelly. През 2015 г. компанията беше изцяло преструктурирана, за да се фокусира върху IoT бизнеса. Международният успех на IoT продуктите в крайна сметка доведе до стратегическото решение за продажба на телекомуникационния бизнес на компанията през 2019 г.

Димитър Димитров, изпълнителен директор: „Като един от основателите на дружеството съм много доволен, че успешното развитие на бизнеса ни сега намира отражение и в решението за ново име на компанията. Нашите продукти Shelly се отличават с ефективност и функционалност, в съчетание с адаптивен и модерен софтуер, както и с креативната и динамична общност на нашите потребители. Не мога да се сетя за по-добро име, което да описва по-добре нашата бързо развиваща се група от компании, от Shelly Group.“

За да приведе корпоративната структура на Групата в съответствие с нейния път на растеж и разширяването на IoT бизнеса, Съветът на директорите реши да въведе Оперативен борд. Новата структура в управлението има за цел да подпомогне по-добрата координация в стратегическото управление и оперативната дейност. Сред факторите, които допринасят за това, са дългогодишният опит на новите членове на Оперативния борд, включително на ръководни позиции в сферата на дистрибуцията на водещи международни пазарни лидери като Coca-Cola и Qubinо. В допълнение към двамата изпълнителни директори Димитър Димитров и Волфганг Кирш, Оперативният борд включва следните членове:

Мирче Атанасовски, главен търговски директор на групата (CCO)

– Светозар Илиев, главен финансов директор на групата (CFO)

– Иван Захов, главен маркетинг директор на групата (CMO)

– Leon Kralj, главен технически директор на групата (CTO)

 

За допълнителна информация относно професионалния опит на членовете на Оперативния борд, моля, посетете уебсайта на Дружеството на адрес: https://allterco.com/en/about-us/

Волфганг Кирш, изпълнителен директор: „С новата управленска структура правим още една важна стъпка в по-нататъшното развитие на корпоративното ни управление. Координираното възлагане на задачи и отговорности насърчава ползотворното взаимодействие между различните екипи и постигане на по-добра ефективност и резултати. Това допринася за по-бързо идентифициране на възможностите за оптимизация и необходимите промени могат да се извършат по-прецизно. Целта ни е да се възпозлваме от всички възможности, които ще доведат до разратсване на бизнеса.“

Протоколът от извънредното общо събрание е достъпен на уебсайта на Дружеството на адрес: https://allterco.com/en/for-investors/general-meeting-of-the-shareholder/year-2023/.

 

За Алтерко

Алтерко АД е технологичен холдинг, чиято основна дейност е фокусирана върху иновацията чрез разработването на нови технологии, производството и дистрибуцията на висококачествени IoT продукти. В основата на развитието на компанията са нуждите на потребителите. Алтерко е основано в България, а в дружеството работи екип от млади, талантливи разработчици, които са отдадени на това да създават конкурентни и удобни за потребителите продукти. Групата се състои от 6 дъщерни компании и има офиси в България, Словения, Германия, Китай и САЩ. Продуктите на Алтерко вече покориха над 100 пазара. Дружеството присъства на Българската Фондова Борса от декември 2016 г. и на Франкфуртската Фондова Борса от ноември 2021 г., където акциите му се търгуват под A2DGX9, ISIN BG1100003166, код A4L.

 

 

Директор за връзки с инвеститорите

Деница Стефанова

Mail: investors@shelly.com