Skip to main content

Алтерко“ АД, „Телелинк Бизнес Сървисис груп“ АД и „Албена“ АД влизат в SOFIX от 22 март 2021 г., реши Съветът на директорите на „Българска фондова борса“ АД. Първите две влизат в основния борсов индекс за първи път, а „Албена“ АД влиза и излиза редовно.

Индекса напускат „Монбат“ АД, „Стара планина холд“ АД и „Трейс груп холд“ АД. Мястото си в индекса на косъм запазва „Сирма груп холдинг“ АД, заемайки последното 15-то място на база критериите за влизане. Помага му фактът, че „Софарма Трейдинг“ АД, което е на 7-мо място според критериите, не влиза, защото теглото му с компанията майка „Софарма“ АД преминава прага от 20% тежест в SOFIX.

На 14-то място в класацията по критериите мястото си запазва и „ЦКБ“ АД, а на 13-то място влиза „Телелинк ТБС“ АД. Първо, второ и трето място по критериите се заемат от „Софарма“ АД, „Адванс Терафонд“ АДСИЦ и „Доверие обединен холдинг“ АД. „Алтерко“ АД пък влиза на четвърто място.

С промените в SOFIX се съобразява и индексният фонд Expat SOFIX ETF, защото трябва да следва индекса.

Промените в индекса BGBX40 включват влизането на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, „Кораборемонтен завод Одесос“ АД и „Проучване и добив на нефт и газ“ АД. Бенчмарка пък напускат „Актив Пропъртис“ АДСИЦ, „Илевън Кепитъл“ АД и „Супер Боровец Пропърти Фонд“ АДСИЦ.

Прочетете цялата статия.