Skip to main content

„Алтерко“ АД реализира 176% ръст на консолидираната нетна печалба до 4,05 млн. лв. за първото тримесечие на 2021 г., показва отчетът на дружеството, публикуван чрез „Българска фондова борса“ АД.
Консолидираните продажби на стоки се увеличават с 91% на годишна база до 13,65 млн. лв. за първата четвърт на годината. Тук влизат продажбите на устройства за автоматизация Shelly и на устройства MyKi, часовници за деца, чрез които могат да се свързват с родителите си. Има и MyKi за проследяване на домашни любимци.
Това е второто най-силно тримесечие за продажбите на стоки на „Алтерко“ след 15,76 млн. лв. за четвъртото тримесечие на 2020 г. и преди 9,6 млн. лв. за третото тримесечие на 2020 г.
В отчета на дружеството има и 1,21 млн. лв. приходи от услуги, вероятно от телекомуникационния бизнес в Азия, като това перо отчита спад с 29% на годишна база. Този бизнес е обявен за продажба, след като телекомуникационният бизнес в Европа вече беше продаден. Като цяло става дума за SMS нотификации, например за паркиране на автомобил в платена зона, но и много други.
Аналитичен поглед
Ако приемем, че нетната печалба на „Алтерко“ се формира от продажбите на стоки (устройства) и изключим еднократните ефекти, то нетният марж за първото тримесечие на 2021 г. е 29,65% спрямо 32,99% за четвъртото тримесечие на 2020 г. (5,2 млн. лв. печалба при 15,76 млн. лв. продажби на стоки) и 26,04% за третото тримесечие на 2020 г. (2,5 млн. лв. печалба при продажби за 9,6 млн. лв.).
Акциите на „Алтерко“ са новият флагман на Българската фондова борса. Книжата поскъпват с 320% до 15,8 лв. за брой в последните 12 месеца. Акциите влязоха в състава на основния борсов индекс SOFIX. Планира се листване и във Франкфурт.

Прочетете цялата статия.