Вътрешна информация
и уведомления

16-01-2023 Уведомление_Предарителни данни за продажните 2022 г.
03-01-2023 Уведомление_GOAP_SPA_BG
21-12-2022_Уведомление _Премиум сегмент
05-12-2022 Уведомление - резултати "Черен петък" и потвърждаване на прогнози
03-11-2022_Уведомление_Финансови прогнози 2022-2025_актуализация
05-10-2022_Уведомление_Финансови резултати_9 м 2022
06-08-2022_Уведомление_GOAP
13-07-2022_Уведомление_Финансови резултати_6 м 2022
05-07-2022_Уведомление по чл. 19, пар. 3 от Регламент 596 - залог 2022
30-06-2022_Уведомление_ОТС сделки_GOAP_BG_придобиване.
27-06-2022_Уведомление_Финансови прогнози 2022-2025
27-06-2022_Уведомление _Решения ОСА_юни 2022
15-06-2022_Уведомление_увеличение на капитала и ДПВ_Алтерко САЩ
07-06-2022_Уведомление по чл. 19, пар. 3 от Регламент 596 - репа 2022
14-04-2022_Уведомление_Финансови резултати_3 м 2022
08-04-2022_Уведомление _Решения ОСА_08.04.2022
14-03-2022_Уведомление _Увеличение на капитала_Роботикс 2022
21-01-2022_Allterco_БФБ награда_корпоративна новина
11-01-2022_Уведомление_Финансови резултати_4то тримесечие 2021_BG