Събитие
Дата
Q1 Индивидуален финансов отчет
на или преди 03.05.2022
Q1 Консолидиаран финансов отчет
на или преди 30.05.2022
Годишно Общо събрание на акционерите
на или преди 30.06.2022
Q2 Индивидуален финансов отчет
на или преди 01.08.2022
Q2 Консолидиран финансов отчет
на или преди 16.08.2022
Q3 Индивидуален финансов отчет
на или преди 31.10.2022
Среща с инвеститори и анализатори
Ноември 2022
Q3 Консолидиран финансов отчет
на или преди 29.11.2022
Q4 Индивидуален финансов отчет
на или преди 30.01.2023
Q4 Консолидиран финансов отчет
на или преди 01.03.2023
Годишен индивидуален финансов отчет
на или преди 31.03.2023
Годишен консолидиран финансов отчет
на или преди 02.05.2023