Корпоративни документи

Устав

2023-06-23 Устав (изменения)
2023-06-12 Устав (изменения)
2022-04-08 Устав (изменения)
2021-10-15 Устав (изменения)
2021-06-28 Устав (изменения)
2020-11-13 Устав (увеличение на капитала)
2019-06-27 Устав
2018-01-29 Устав
2018-12-20 Устав

Декларации

2021-03-16 Декларация чл. 114б ЗППЦK Николай Мартинов
2021-03-16 Декларация чл. 114б ЗППЦK Светлин Тодоров
2021-03-16 Декларация чл 114б ЗППЦК Димитър Димитров.pdf
2021-03-12 Декларация чл 114б ЗППЦК Николай Мартинов.pdf
2020-07-30 Декларация по чл. 114б ЗППЦК Светлин Тодоров
2020-07-24 Декларация по чл. 114б ЗППЦК Николай Мартинов
2020-07-22 Декларация по чл. 114б ЗППЦК Димитър Димитров.pdf
2020-01-24 Декларация чл. 114б ЗППЦК Николай Мартинов.pdf
2019-12-23 Декларация чл. 114б ЗППЦК Светлин Тодоров.pdf
2019-12-20 Декларация чл. 114б ЗППЦК Димитър Димитров
2019-12-20 Декларация чл. 114б ЗППЦК Николай Мартинов
Декларация 114б ЗППЦК_Виктор Атанасов
Декларация 114б ЗППЦК_Димитър Димитров
Декларация 114б ЗППЦК_Димитър Димитров_23.12.2016
Декларация 114б ЗППЦК_Николай Мартинов
Декларация 114б ЗППЦК_Рашко Костов
Декларация 114б ЗППЦК_Светлин Тодоров
Декларация Зоя Петрова по чл. 81, ал. 5 ЗППЦК
Декларация Ивета Вучкова по чл. 81, ал. 5 ЗППЦК
Декларация Карол по чл. 81, ал. 5 ЗППЦК
Декларация Михаил Димитров по чл. 81, ал. 5 ЗППЦК
Декларация Рашко Костов по чл. 81, ал. 5 ЗППЦК
Декларация Светлин Тодоров по чл. 81, ал. 5 ЗППЦК
Декларация Николай Мартинов по чл. 81, ал. 5 ЗППЦК
Декларация Светозар Илиев по чл. 81, ал. 5 ЗППЦК
Декларация чл. 114б ЗППЦК Димитър Димитров
Декларация чл. 114б ЗППЦК Светлин Тодоров
Декларация чл. 114б ЗППЦК Николай Мартинов

Политика за възнагражденията

27-06-2017 Политика за възнагражденията
21-09-2020 Политика за възнагражденията (изменение)
08-04-2022 Политика за възнагражденията (изменение)
13-12-2022 Политика за възнагражденията (изменение)