Общи събрания

Редовни

Покана
Писмени материали
Писмени материали по т. 9
Писмени материали по т. 12
Писмени материали по т. 10
Писмени материали по т. 13
Правила за гласуване чрез кореспонденция
Правила за гласуване чрез пълномощник
Пълномощно
Декларация за гласуване чрез кореспонденция

Правила за достъп до Стрийминг излъчване на редовно годишно ОСА на 27.06.2022 г.

Правила за достъп до Стрийминг излъчване на редовно годишно ОСА на 27.06.2022 г.

Извънредни (13.12.2022) - актуализирана покана

Протокол от проведено на 13.12.2022 г. извънредно ОСА
Покана (актуализрана)
Писмени материали по т. 1
Писмени материали по т. 2 (предложение)
Писмени материали по т. 2 (предложение - Схема на възнагражденията)
Писмени материали по т. 2
Писмени материали по т. 3 и 4
Писмени материали по т. 5
Правила за гласуване чрез пълномощник
Правила за гласуване с кореспонденция
Декларация за гласуване чрез кореспонденция (актуализирана)
Пълномощно (актуализирано)
Искане по чл. 223а ТЗ

Извънредни (13.12.2022)

Покана
Писмени материали по т. 1
Писмени материали по т. 2
Писмени материали по т. 3 и 4
Правила за гласуване чрез пълномощник
Правила за гласуване с кореспонденция
Декларация за гласуване чрез кореспонденция
ОБРАЗЕЦ НА ПЪЛНОМОЩНО

Правила за достъп до Стрийминг излъчване на извънредно ОСА на 13.12.2022 г.

Правила за достъп до Стрийминг излъчване на извънредно ОСА на 13.12.2022 г.

Извънредни (08.04.2022)

Покана
Решение на СД за свикване на ОСА
Писмени материали
Писмени материали
Писмени материали по т. 1
Писмени материали по т. 1
Писмени материали по т. 2
Писмени материали по т. 3
Правила за гласуване чрез пълномощник
Правила за гласуване с кореспонденция
Декларация за гласуване чрез кореспонденция
ОБРАЗЕЦ НА ПЪЛНОМОЩНО

Правила за достъп до Стрийминг излъчване на извънредно ОСА на 08.04.2022 г.

Правила за достъп до Стрийминг излъчване на извънредно ОСА на 08.04.2022 г.

Връзка с нас