Общи събрания

Редовни

Покана
Писмени материали
Писмени материали по т. 9
Писмени материали по т. 12
Писмени материали по т. 10
Писмени материали по т. 13
Правила за гласуване чрез кореспонденция
Правила за гласуване чрез пълномощник
Пълномощно
Декларация за гласуване чрез кореспонденция

Правила за достъп до Стрийминг излъчване на редовно годишно ОСА на 27.06.2022 г.

Правила за достъп до Стрийминг излъчване на редовно годишно ОСА на 27.06.2022 г.

Извънредни (13.12.2022)

Покана
Писмени материали по т. 1
Писмени материали по т. 2
Писмени материали по т. 3 и 4
Правила за гласуване чрез пълномощник
Правила за гласуване с кореспонденция
Декларация за гласуване чрез кореспонденция
ОБРАЗЕЦ НА ПЪЛНОМОЩНО

Извънредни (08.04.2022)

Покана
Решение на СД за свикване на ОСА
Писмени материали
Писмени материали
Писмени материали по т. 1
Писмени материали по т. 1
Писмени материали по т. 2
Писмени материали по т. 3
Правила за гласуване чрез пълномощник
Правила за гласуване с кореспонденция
Декларация за гласуване чрез кореспонденция
ОБРАЗЕЦ НА ПЪЛНОМОЩНО

Правила за достъп до Стрийминг излъчване на извънредно ОСА на 08.04.2022 г.

Правила за достъп до Стрийминг излъчване на извънредно ОСА на 08.04.2022 г.

Връзка с нас