Общи събрания

РЕДОВНО ГОДИШНО ОСА 12.06.2023 Г.

Покана
Писмени материали
Писмени материали по т. 11
Писмени материали по т. 14
Писмени материали по т. 12
Писмени материали по т. 9
Правила за гласуване чрез кореспонденция
Правила за гласуване чрез пълномощник
Пълномощно
Декларация за гласуване чрез кореспонденция

ИЗВЪНРЕДНО ОСА 19.06.2023 Г.

Покана
Писмени материали
Писмени материали по т. 1
Писмени материали по т. 3
Правила за гласуване чрез кореспонденция
Правила за гласуване чрез пълномощник
Пълномощно
Декларация за гласуване чрез кореспонденция

Връзка с нас