Общи събрания

ИЗВЪНРЕДНО ОСА 18.12.2023 Г.

Покана
Писмени материали
Писмени материали по т. 1
Писмени материали по т. 1
Писмени материали по т. 3
Правила за гласуване чрез кореспонденция
Правила за гласуване чрез пълномощник
Пълномощно
Декларация за гласуване чрез кореспонденция

РЕДОВНО ГОДИШНО ОСА 12.06.2023 Г.

Протокол от ОСА 12.06.2023
Покана
Писмени материали
Писмени материали по т. 11
Писмени материали по т. 14
Писмени материали по т. 12
Писмени материали по т. 9
Правила за гласуване чрез кореспонденция
Правила за гласуване чрез пълномощник
Пълномощно
Декларация за гласуване чрез кореспонденция

ИЗВЪНРЕДНО ОСА 19.06.2023 Г.

Протокол ОСА 19.06.2023
Покана
Писмени материали
Писмени материали по т. 1
Писмени материали по т. 3
Правила за гласуване чрез кореспонденция
Правила за гласуване чрез пълномощник
Пълномощно
Декларация за гласуване чрез кореспонденция

Връзка с нас