Индивидуални
финансови резултати

1-во тримесечие

29.04.2021
КФН Форми
29.04.2021
КФН Форми (xls)
29.04.2021
Пояснителни бележки
29.04.2021
Приложение 9
29.04.2021
Декларация на отговорните лица

2-ро тримесечие

01.08.2022
КФН Форми
01.08.2022
КФН Форми (xls)
01.08.2022
Финансов отчет и бележки
01.08.2022
Доклад за дейността
01.08.2022
Приложение 4
01.08.2022
Допълнителна информация
01.08.2022
Вътрешна информация
01.08.2022
Декларация на отговорните лица

3-то тримесечие

31.10.2022
КФН Форми
31.10.2022
КФН Форми (xls)
31.10.2022
Финансов отчет и бележки
31.10.2022
Доклад за дейността
31.10.2022
Приложение 4
31.10.2022
Допълнителна информация
31.10.2022
Вътрешна информация
31.10.2022
Декларация на отговорните лица

4-то тримесечие

28.02.2023
КФН Форми
28.02.2023
КФН Форми (xls)
28.02.2023
Финансов отчет и бележки
28.02.2023
Доклад за дейността
28.02.2023
Приложение 4
28.02.2023
Допълнителна информация
28.02.2023
Вътрешна информация
28.02.2023
Декларация на отговорните лица

ГФО 2022

31.03.2023
КФН Форми (xls)
31.03.2023
Годишен Финансов Отчет