Индивидуални
финансови резултати

1-во тримесечие

26.04.2023
КФН Форми
26.04.2023
КФН Форми (pdf)
26.04.2023
Финансов отчет
26.04.2023
Индивидуален доклад за дейността
26.04.2023
Допълнителна информация
26.04.2023
Приложение 4
26.04.2023
Вътрешна информация
26.04.2023
Декларация на отговорните лица

2-ро тримесечие

31.07.2023
КФН Форми
31.07.2023
КФН Форми (pdf)
31.07.2023
Финансов отчет
31.07.2023
Индивидуален доклад за дейността
31.07.2023
Допълнителна информация
31.07.2023
Приложение 4
31.07.2023
Вътрешна информация
31.07.2023
Декларация на отговорните лица