Консолидирани
финансови резултати

1-во тримесечие

28.05.2021
КФН форми
28.05.2021
КФН форми (xls)
28.05.2021
Пояснителни бележки
28.05.2021
Приложение 9
28.05.2021
Декларация на отговорните лица

2-ро тримесечие

30.08.2021
Междинен Консолидиран Финансов Отчет
30.08.2021
Счетоводна политика и бележки
30.08.2021
Междинен консолидиран доклад за дейността
30.08.2021
КФН форми
30.08.2021
КФН форми (xls)
30.08.2021
Приложение 9
30.08.2021
Допълнителна информация
30.08.2021
Вътрешна информация
30.08.2021
Декларация на отговорните лица

3-то тримесечие

25.11.2021
Тримесечен Консолидиран Финансов Отчет
25.11.2021
Счетоводна политика и бележки
25.11.2021
Тримесечен консолидиран доклад за дейността
25.11.2021
КФН форми
25.11.2021
КФН форми (xls)
25.11.2021
Приложение 9
25.11.2021
Допълнителна информация
25.11.2021
Вътрешна информация
25.11.2021
Декларация на отговорните лица

4-то тримесечие

01.03.2022
Тримесечен Консолидиран Финансов Отчет
01.03.2022
Счетоводна политика и бележки
01.03.2022
Тримесечен консолидиран доклад за дейността
01.03.2022
КФН форми
01.03.2022
КФН форми (xls)
01.03.2022
Приложение 4
01.03.2022
Допълнителна информация
01.03.2022
Вътрешна информация
01.03.2022
Декларация на отговорните лица

Годишен

29.04.2022
Годишен Консолидиран Финансов Отчет
29.04.2022
Одиторски доклад
29.04.2022
КФН форми
29.04.2022
КФН форми (xls)

Връзка с нас