АЛТЕРКО АД

ЕИК: 201047670
LEI код: 8945007IDGKD0KZ4HD95
Борсов код на БФБ: А4L
ISIN код на емисията: BG1100003166
седалище и адрес на управление: град София 1407, бул. „Черни връх“ № 103
капитал: 17 999 999 BGN
брой акции: 17 999 999, всяка с номинална стойност 1 BGN

Групата на „Алтерко“ АД е технологичен холдинг с дългогодишен опит в сферата на телекомуникациите и смарт технологиите. Основен фокус в развитието на бизнеса се поставя върху разработката и търговията с IoT устройства от сериите MyKi и Shelly, които включват общо повече от 20 продукта за автоматизация, тракинг и self-care.

„Алтерко“ АД е публично акционерно дружество, регистрирано и осъществяващо своята дейност, съгласно законодателството на Република България. От 1 декември 2016 г. акциите на дружеството се търгуват свободно на регулиран пазар – Българска Фондова Борса АД с LEI код: 8945007IDGKD0KZ4HD95, Борсов код на БФБ: А4L, ISIN код на емисията: BG1100003166.

Групата на „Алтерко“ АД е технологичен холдинг, включващ 7 дъщерни дружества в България, Азия и САЩ, специализирани в сферата на телекомуникациите и смарт технологиите. След продажбата на дъщерните дружества, осъществяващи телекомуникационния бизнес на компанията в Европа, основната дейност на холдинга е концентрирана върху разработката и търговията с IoT устройства от сериите MyKi и Shelly, които включват общо повече от 30 продукта за автоматизация, тракинг и self-care.

Продуктите на компанията са добре познати на потребителите по цял свят с практичните смарт решения, които предлагат и високо ниво на поддръжка.

 

История

Повече за нас

Корпоративна структура

Нашият бизнес отвътре

Нашият бизнес

бизнес модел и продукти

Инициативи

участия в проекти и програми

Връзка с нас