Skip to main content

„Алтерко“ АД предстои да публикува неодитираните консолидирани резултати за деветте месеца на 2022 г. на 14 ноември 2022 г. – Покана за участие в уебкаст/среща с инвеститорите на 15 ноември 2022 г.

 

„Алтерко“ АД (код A4L / ISIN: BG1100003166) („Алтерко“), доставчик на продукти за IoT и интелигентен дом, базиран в София, България, кани инвеститорите и анализаторите на уебкаст/среща с ръководството на Дружеството на 15 ноември 2022 г. от 09.00 CET (10.00 EET), след публикуването на неодитираните консолидирани резултати за деветмесечието на 2022 г. на 14 ноември след затваряне на търговията.

Разговор за резултатите (Earnings call):

Димитър Димитров и Волфганг Кирш ще коментират неодитираните консолидирани резултати за деветте месеца на 2022 г. чрез уебкаст презентация. Уебкастът/срещата ще се проведе на английски език.

Моля, регистрирайте се за участие в уебкаста/срещата на адрес:

Allterco JSCo – Earnings Call 9М 2022