Протокол от извънредно ОСА на 25.01.2016г.

Протокол от решение на СД за проспекта на 10.06.2016г.

Устав на Алтерко актуален към предлагането

Устав_на_Алтерко_под_условие_за_успешна_емисия

УведомлениеКФН_БФБ_медия_Инвестор_signed

УведомлениеКФН_БФБ_медия_Х3_signed

Уведомлениеувеличение на капитала_Алтерко Роботикс_signed

Уведомление нов продуктАлтерко Роботикс

Уведомление СДТера Комюникейшънс

Уведомлениеуправител Румъния

Уведомление управител Румъния - вписване

Уведомление капитал_Алтерко_Тайланд

Уведомление СДАЛТЕРКО_Предварителен договор

Уведомление СДТера Комюникейшънс_вписване

Уведомление СДТеравойс

Уведомление СДТеравойс_вписване

Уведомление СДАЛТЕРКО_Предварителен договор_сключване

Уведомление управител_Алтерко Тайланд

Уведомление управител_Теракомм_Скопие

Уведомление предложение_ОСА 2017

Уведомление СДАЛТЕРКО_Предварителен договор_Алтерко Пропъртис

Уведомлениепрокурист_Алтерко Роботикс

УведомлениеОСА 2017_важни решения

Уведомлениепрокурист_Алтерко Роботикс-вписване

Протокол на мандатна комисия

ПротоколОСА 2017

Списък на акционерите участвали чрез представители

Уведомление СДАЛТЕРКО_Окончателен договор_Алтерко Пропъртис

Уведомление СДАЛТЕРКО_Овластяване_Поръчителство_Тера Комюникейшънс

Уведомление СДАЛТЕРКО_Овластяване_Сделки дъщерни дружества

УведомлениеКредит_Поръчителство

УведомлениеСделки_Дъщерни дружества

ALLTERCO News

See all »

Latest Industry News

See all »