30-04-2020 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА АЛТЕРКО АД

ИНДИВИДУАЛНА БАЗА

(Първо тримесечие 2020)

Форми КФН 3МЕС 2020 ИНД Алтерко

КФН 1 во тримесечие 2020 Алтерко АД индивидуална база v.2

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ Q1 2020 ИНД Алтерко

3 МЕС2020_ИНД_Приложение 9

3МЕС 2020 ИНД Алтерко Декларация на отговорните лица

 

 

ALLTERCO News

See all »

Latest Industry News

See all »