30-07-2019 

МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА АЛТЕРКО АД 

ИНДИВИДУАЛНА БАЗА

(Второ тримесечие)

КФН Алтерко АД Q2 2019 индивидуална основа

Междинен финансов отчет ИНД 2019

Счетоводни бележки към междинен индивидуален отчет

Междинен доклад за дейността

Приложение 9 ИНД

Допълнителна информация ИНД

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ.docx

6 МЕС 2019_ИНД_Декларация

КФН Алтерко АД Q2 2019 индивидуална основа

 

29-08-2019

МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА АЛТЕРКО АД 

КОНСОЛИДИРАНА БАЗА

(Второ тримесечие)

КФН Алтерко АД 6-месеца 2019 консолидиран

КФН Алтерко АД 6-месеца 2019 консолидиран

Междинен консолидиран доклад6 мес 2019

Консолидиранотчет_6 мес 2019_АЛТЕРКО

Консолидиранотчет_АЛТЕРКО_Бележки

Допълнителна информация към Междинен консолидиран отчет 2019 Алтерко

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ КОНС ОТЧЕТ 6 МЕС 2019

Декларация на отговорните в рамките на емитента лица

29-08-2019

 

ALLTERCO News

See all »

Latest Industry News

See all »