26-01-2021

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА АЛТЕРКО АД

ИНДИВИДУАЛНА БАЗА

(Четвърто тримесечие 2020)

КФН 4 то тримесечие 2020 Алтерко АД индивидуална база

KFN Allterco Individual report Q4 2020EN

12 МЕС 2020 ИНД Бележки

12 MON IND Notes ENG

2020-12 МЕС ИНД ПРИЛОЖЕНИЕ 9

2020-12 MON IND-ANNEX 9ENG

КФН 4 то тримесечие 2020 Алтерко АД индивидуална база

KFN Allterco Individual report Q4 2020EN

12 МЕС2020_ИНД_Декларация

12 MON2020_IND_Declaration_ENG

ALLTERCO News

See all »

Latest Industry News

See all »