Консолидирани
финансови резултати

Annual

05.05.2021
Audited Financial Statements
05.05.2021
Audit Report
05.05.2021
Explanatory Notes and Accounting Policy
05.05.2021
Management Report
05.05.2021
Corporate Governance Declaration
05.05.2021
Audited Financial Statements of the Holding-Company
05.05.2021
FSC Report Forms (pdf)
05.05.2021
FSC Report Forms (xls)
05.05.2021
Declaration by the responsible persons

4th Quarter

01.03.2021
FSC Forms Consolidated report (version in English)
01.03.2021
Explanatory Notes (version in English)
01.03.2021
Annex 9 (version in English)
01.03.2021
Declaration of the responsible persons

3rd Quarter (available only in Bulgarian)

27.11.2020
КФН форми
27.11.2020
КФН форми (xls)
27.11.2020
Пояснителни бележки
27.11.2020
Приложение 9
27.11.2020
Декларация на отговоните лица

2nd Quarter

28.08.2020
Interim Consolidated Financial Statements Allterco JSCo 2020
28.08.2020
Notes to Interim Consolidated Financial Statements

1st Quarter (available only in Bulgarian)

04.06.2020
КФН форми
04.06.2020
КФН форми (xls)
04.06.2020
Пояснителни бележки
04.06.2020
Приложение 9
04.06.2020
Декларация на отговорните лица

Връзка с нас