Individual
Financial Reports

Annual (available only in Bulgarian)

13.04.2020
КФН Форми
13.04.2020
КФН Форми (xls)
13.04.2020
Одитиран годишен финансов отчет
13.04.2020
Счетоводна политика и бележки
13.04.2020
Годишен доклад за дейността
13.04.2020
Декларация за корпоративно управление
13.04.2020
Доклад за политиката за възнагражденията
13.04.2020
Допълнителна информация
13.04.2020
Одиторски доклад
13.04.2020
Декларация на одитора
13.04.2020
Декларация на отговорните лица

4th Quarter (available only in Bulgarian)

30.01.2020
КФН Форми (xls)
30.01.2020
КФН Форми
30.01.2020
Приложение 9
30.01.2020
Декларация на отговорните лица
30.01.2020
Пояснителни бележки

3rd Quarter (available only in Bulgarian)

29.10.2019
КФН Форми
29.10.2019
КФН Форми (xls)
29.10.2019
Пояснителни бележки
29.10.2019
Приложение 9
29.10.2019
Декларация на отговорните лица

2nd Quarter (available only in Bulgarian)

30.07.2019
КФН Форми
30.07.2019
КФН Форми (xls)
30.07.2019
Междинен финансов отчет
30.07.2019
Счетоводна политика и бележки
30.07.2019
Междинен доклад за дейността
30.07.2019
Вътрешна информация
30.07.2019
Допълнителна информация
30.07.2019
Декларация на отговорните лица

1st Quarter (available only in Bulgarian)

23.04.2019
КФН Форми (xls)
23.04.2019
КФН Форми
23.04.2019
Пояснителни бележки
23.04.2019
Приложение 9
23.04.2019
Декларация на отговорните лица